Kontaktirajte nas


Privremeno radno vrijeme

PC IVETIĆI

Pon-Pet 7:00-16:00h

Subota 7:00-13:00h

PC ROVINJ

Pon-Pet 7:00-16:00h

Subota 7:00-13:00h

PRODAJNI CENTAR IVETIĆI

PRODAJA - Zorko Milohanić

SALON KERAMIKE I SANITARIJA


PRODAJNI CENTAR ROVINJ

PRODAJA - Robert Ivetić

Nikolina Banko

SALON KERAMIKE I SANITARIJA


AGRARIJA

PRODAJA - Radmila Vincetić


RAČUNOVODSTVO

Voditelj: Miranda Prenc


ADMINISTRACIJA

Tamara Škrinjar

Laura Salopek


FINACIJE

Kristina Ivetić Žiković


KOMERCIJALA

Direktor komercijale: Žarko Ivetić


DIREKTOR

Vlado Ivetić


GRATIS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

Gratis d.o.o.

OIB 49713752334

Ivetići 76 C, 52444 Jakovici

Trgovački sud u Rijeci - stalna služba u Pazinu

Društvo upisano u registarskom ulošku broj 1-6413-00 Trgovačkog suda u Rijeci.

19.000,00 Kn

Član Uprave društva

Ivetić Vlado

Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa

Zagrebačka banka d.d. HR7723600001101920342

Privredna banka d.d. HR6923400091118001587

Istarska kreditna banka d.d. Umag HR1723800061147002451

Erste&Steiermärkische Bank d.d. HR7424020061100094223s